<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Sundhed og pleje

VEGA landskab arbejder på baggrund af aktuel forskning, kaldet evidens baseret design, med at skabe helende rammer for patienter, pårørende og personale.
Evidens baseret design er et værktøj der med konkrete målinger, kan være med til at synliggøre mange af naturens helende og afstressende egenskaber. I den rationelle verden, som sundhedssystemet er en del af, giver evidens forskningen en lydhørhed overfor landskabets og naturens ofte mere subtile og udefinerbare virkninger, og dermed bliver uderummene et reelt værktøj for behandlere og plejere.

VEGA landskab arbejder med at omsætte forskning til konkrete fysiske løsninger, hvor koblingen imellem forskningen, dialogen med brugerne og VEGA landskabs evne til at skabe brugbare landskabsrum, forbedrer fremtidens syge- og sundhedshuse.


Danish Russian