Aarhus Bytorve

Placeret i hjertet af Aarhus ligger Store Torv og Bispetorv. To centrale byrum, som siden vikingetiden har udviklet og ændret sig til de rum, vi kender i dag.  

Aarhus Kommune har i samarbejde med Moesgaard Museum/MoMu besluttet, at det skal undersøges, om byens næsten ukendte vikingefortid kan vækkes til live i byrummene indenfor de gamle byvolde. VEGA Landskab er blevet valgt til at skabe et fundament af viden og analyser, med to scenarier, der skal danne grundlag for en transformering af de to byrum, til fremtidige formidlingsrum af byens vikingefortid. 

Projektet tager afsæt i byens historiske kontekst og afdækker igennem historiske byrumsanalyser de historiske lag og kvaliteter, som har været baggrunden for rummenes udformning i dag. Der ønskes med opgaven at opdatere byrummene til nye og samtidige offentlige rum, der faciliterer naturlige ophold, tilgængelighed samt muligheden for håndtering af varierende begivenheder og offentlige arrangementer.  

Projektet udarbejdes i samarbejde med Transform Arkitekter og professor Tom Nielsen. Sammen vil vi have fokus på at definere nye attraktive og formidlende byrum, hvor landskabsarkitekturen såvel som den byggede arkitektur vil bygge bro mellem forhistoriens store vingesus og det levede liv i dag.   

Hos VEGA Landskab arbejder vi på at skabe et solidt helhedsgreb, der med afsæt, i et analytisk grundlag af historisk data og observationer af nutidens brug af de to bytorve, vil skabe en positiv forankring af de to vigtige torve i fremtiden. 

Opgave:
Byrum og attraktion
Bygherre:
Aarhus Kommune i samarbejde med Moesgaard Museum
Samarbejdspartner:
Tranform Arkitekter, Professor Tom Nielsen
Sted:
Aarhus
År:
2024 -
Areal:
7000 m2
Date: