Aarhus SOSU-skole

Social- og Sundhedsskolen, der har brug for nye og mere tidssvarende rammer, ligger i et forstadsområde til Aarhus. Letbanen der kører langs skolens sydlige hjørne, er med til at skabe et nyt miljø og trække folk ind i området. Landskabets form er bløde bølgende figurer der spiller sammen med bygningens programmer og form. Formerne skaber plads for ophold og aktivitet, samtidig med at det også opdeler områdets praktiske funktioner.

Projektet er lavet i samarbejde med CEBRA architecture og Tri-Consult.

Opgave:
Prækvalificeret konkurrence
Bygherre:
Aarhus Kommune
Sted:
Skejby, Aarhus
År:
2013
Areal:
20.000 m2
Date:
Kategori: