Aktivitetsstrøget Farsø

Farsø aktivitetsstrøg er realiseret som den foreløbige sidste etape af Farsøs Aktivitetsplan – helhedsplanen for det samlede område omkring Dronning Ingrid Hallerne. Aktivitetsplanen er en plan for at samle og forbinde alle aktiviteter i Farsø omkring klare byforbindelser. Aktivitetsstrøget er derfor både en plan for opholdsområderne imellem hal og fodboldbane, og samtidig er det er en forbedring af fodgængerforbindelsen hen over parkering og vej, sådan at de mindste brugere sikres en forbedret adgang mellem skole og hal.

Selve aktivitetsstrøget består af en ’kilometer-sti’ (med tidstagnings-knap), et fitness areal,  og en ny udendørs lounge. Det hele rammet ind af en ny skærmende beplantning, der adskiller ophold og aktivitet, fra områdets bilparkering. Projektet udnytter et terrænspring omkring hallen, til at skabe nye nicher og opholdsarealer.

Projektet er lavet uafhængigt af fonde og Vesthimmerlands Kommune har selv stået for al finansiering.

Opgave:
Projektopgave
Bygherre:
Vesthimmerlands Kommune
Sted:
Farsø, Dronning Ingrid Hallerne
År:
2019-2020
Areal:
2600 m2
Date: