Engbyen

Engbyen er en del af det store boligområde, der bliver udviklet omkring letbanen nord for Aarhus. Bebyggelsen består af en serie af karrébebyggelser som er indrettet omkring halvoffentlige og fælles uderum og halvprivate gårdrum. VEGA har færdigdesignet de fælles udearealer og tilpasset og indarbejdet overfladevand, brand og tilgængelighed.

Fællesrummene imellem husene er indrettet sådan at de fremstår grønne og der er indrettet legeområder for børn og unge. Regnvandsbassinet er udnyttet til boldbane, der er fuldt tilgængelig for brugere på hjul.

De fælles gårdrum er indrettet med rumskabende enggræsser og en serie at mindre opholdsarealer, sådan at der er plads til mange beboere på én gang. Der er indrettet fællesarealer med drivhuse, fællesterrasser, og plads særligt indrettet til små børn.

Projektet er lavet i samarbejdet med Aart og MT Højgaard.

 

Link til ejendomme her.

Opgave:
Totalentreprise
Bygherre:
MT Højgaard
Sted:
Risskov, Aarhus
År:
2020
Areal:
16.000 m2
Date:
Kategori: