<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

YDELSER

Vega landskab tilbyder løsninger i analyse og planlægning inden for landskabsarkitektur. Vi rådgiver gennem alle projektfaser, fra indledende analyser over idé- og konceptudvikling frem mod et detaljeret design, der danner grundlag for udførelsen. Alle opgaver defineres i samarbejde med kunden, så den enkelte ydelse bliver skræddersyet til den enkelte opgave.

Vores tilgangsvinkel for alle opgaver er en analyse af opgaverelevante parametre. Analysen kortlægger kontekst, problemstillinger og rumlige potentialer, der tilsammen skaber fundamentet for opgavens strategi og konkrete løsning.

Alle opgaver er unikke og alle projektforløb tilpasses kunden, opgaven og budgettet. I alle opgaver vægtes den konstruktive proces og den positive dialog meget højt.

Målet i alle opgaver er at skabe projekter der giver merværdi for vores kunder nu og her og som samtidig efterlader vores fælles jord i bedre stand til vores efterkommere.

 

Konsulentopgaver

Vores store faglige baggrundsviden omkring landskab og planlægning gør at vi ofte inddrages som konsulenter og sparringspartnere omkring landskabsfaglige problemstillinger, proces og projekteringsydelser.

Både Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard har undervist på landets arkitekt- og landskabsarkitektskoler. Her er de tilknyttet i forbindelse med forelæsninger, censorarbejde og undervisningsforløb.

Vi tilbyder

Forelæsninger / formidling

Brugerprocesser og facilitering

Landskabsarkitektrådgivning

Projektledelse intern / ekstern

Danish Russian