fra skitse
til virkelighed

Projektering 

Et godt projekteringsforløb handler om at komme fra idéskitsen til det realiserede projekt. Vi hjælper hele vejen, og har prøvet de fleste situationer før, så vi håndterer processen trygt og sikkert, både når det hele kører som det skal og når det uforudsete dukker op. 

 

Vores projekteringsforløb står på tre ben:  

Design og æstetik i alle faser (tegning og beskrivelse)  

Økonomi-styring (løbende opdatering af budget)   

Tids-styring (overholdelse af deadlines og fokus på risici) 

 

Vi følger ofte standard-projekteringsforløbet som for hele byggebranchen er defineret i fortløbende faser, der giver en solid og efterprøvet struktur på et projekteringsforløb. Andre gange kan det være en fordel med en optimeret proces. Sammen med bygherre tilrettelægger vi forløbet, så det passer til organisationen og til projektet.  

Uanset projekteringsforløbets faser og længde ser vi det som vores fornemmeste opgave at fastholde projektets vigtigste kvaliteter og identitet fra start til slut. Visionen om projektet skal ikke skal være intakt i det færdige anlæg. Vi er med vores projekteringserfaring i stand til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter i forløbet – og til at indgå de rigtige kompromiser. Med tegnestuens forskellige kompetencer fra arkitekter og landskabsarkitekter MAA og MDL til hortonomer sikrer vi helhedsblikket og den bredest mulige faglighed gennem hele projekteringsforløbet. I mange projekter samarbejder vi desuden med andre fagligheder – arkitekter, kunstnere, ingeniører, biologer – enten som totalrådgivere eller som underrådgiver for eksempelvis arkitekter. Samarbejder styrker et særligt fokus i opgaven, og sikrer de bedste kompetencer til opgavens løsning.  

 

Byggeledelse & fagtilsyn   

Som byggeledere arbejder vi for den gode anlægsproces, som sikrer at projektet kommer sikkert hele vejen fra tegning til fysisk anlæg, og at der også på byggepladsen løbende træffes gode designbeslutninger. 

Vores byggeledelse starter med omhyggelig tilrettelagt opstart inkl. projektgennemgang og med inddragelse af alle relevante parter. Vi skaber udgangspunktet for at anlægsperioden forløber enkelt og effektivt. Vi sikrer at der er klare og enkle kommunikationsveje, og sætter rammerne for byggemøderne, ligesom vi refererer byggemøderne og afrapporterer til bygherre, med fokus på økonomi- og tidsstyring. 

Som fagtilsyn varetager vi det løbende tilsyn med at projektet udføres som aftalt, og at detaljer og materialer stemmer overens med aftalte, ligesom vi bistår når der skal findes løsninger undervejs. Fagtilsynet udføres i omfang og udstrækning der aftales med bygherre, og fritager ikke den udførende for egen kvalitetskontrol