lokale eksperter

For os er brugerinddragelse essentiel, og vi ser brugerne som de lokale eksperter. Gang på gang gør engagerede brugergrupper os klogere, så vi kan skabe projekter der kan rumme netop deres behov. Når vi arbejder med byrum inddrager vi, sammen med vores kommunale bygherre, omverdenen bredest muligt, for at være med til at skabe den sammensatte og gode by. Vi lytter til den erhvervsdrivende, til dem der drikker øl på bænken i solen og til alle der bruger og lever i kvarteret.

Ved uderum i sundhedsbyggeri taler vi med personale, patienter og pårørende og lærer her om hvad der er svært og hvad der gør godt. Til legepladser og skolegårde bruger vi både børn og voksnes ønsker og tanker til at skabe de bedste rum for leg og læring. Og ved alle typer af boliger bruger vi tid på at forstå dagligdagen og fællesskaberne, både det hverdagsliv der allerede findes og det der kan opstå.

Vi er ikke bange for konflikter, men tager udgangspunkt i at der i alle projekter vil være modsatrettede interesser. Vi lytter og spørger og får jer til at tale sammen – og skaber rum og rammer der giver plads til tolerance. I alle projekter inddrager vi de nøglepersoner der skal tage sig af anlægget når det tages i brug. På den måde sikrer vi at vi skaber bæredygtige anlæg, som får mest mulig ud af de ressourcer der er afsat til drift og vedligehold.

 

Eksempler på projekter:

Lys, luft og æstetisk læring i Gentofte Kommune

Gødstrup Psykiatriske Hospital

Borgbjergsvej, Kbh Sydhavn