Den gode
køreplan

Mange projekter starter med en god idé. Vi hjælper idéen videre, og folder den ud i et idéoplæg eller et program. I tegning, tekst og billeder konkretiseres ønsker og behov til de første scenarier. Idéoplægget udfolder projektets potentialer og bindinger. Det afklarer den overordnede arealdisponering, og kan suppleres med et økonomisk overslag. Sammen med anlægsprogrammet sikrer idéoplægget den vigtige forventningsafstemning mellem rådgiver og bygherre, og internt i bygherres egen organisation.

I vores arbejde med ideoplæg og program, har vi fokus på at kombinere de kontante funktionelle behov med drømme, stemninger og materialitet. På den måde rummer ideoplægget både et pragmatisk og et poetisk aspekt, og kan skabe en vision for det kommende projekt. Et ideoplæg fungerer også som udgangspunkt for økonomiske beslutninger. Suppleret med projektillustrationer, er det et godt grundlag for fondsansøgninger og lignende projektafklaringer.

 

Eksempler på projekter:

Øster Kapel for KK, til brug for budgetforhandlinger KK

DTU 2. Kvadrant, tværstrøg, forplads og uderum ved studenterbygning

Køkkenhave Gødstrup, indledende fase til fondsansøgninger

Østerlars Kirke, ny sammenhæng med det bornholmske landskab

Carolineskolen, uderum ved privatskole

Glorup Gods, indledende fase til fondsansøgninger

Hvidovre Strand, indledende fase til fondsansøgninger