Glorup Gods

Parken ved Glorup Gods blev anlagt omkring 1770 efter en plantegning af N.H. Jardin med inspiration i barokken, og har siden den blev anlagt gennemgået flere tilpasninger til tidens arkitektoniske idealer, men barok-haven, spejlbassinet og lindealléerne findes stadig.

En ny helhedsplan udstikker retningen for at bevare og nytænke det historiske landskab og prioritere de nødvendige renoveringer. Med stor respekt for stedets eksisterende kvaliteter og de mange historiske lag fokuserer helhedsplanen på at forene parken med sin samtid.

Ny ankomstplads, nyt stiforløb med trappe og bro gennem ”slugten” samt renovering af spejlbassinnet og parkens samlede vandsystemer udført løbende fra 2013-2018.

Ankomstplads og stiforløb styrker den offentlige tilgængelighed og historien formidles i et samspil mellem nyt og gammelt. Det samlede rumlige forløb har fokus på ”wayfinding uden skilte” og på at formidle oplevelsesmæssige kvaliteter i landskabet.

Belægningsmaterialer er overvejende genanvendte, men tilføjet nye og nutidige elementer der løser udfordringerne omkring tilgængelighed for alle.

Spejlbassinnets kant er gensat med eksisterende sten og traditionel ´pilotering´ med egetræspæle, mens der er tilføjet ny opholdstrappe hvor tidligere betontrappe var eroderet bort.

Opgave:
Renovering af historisk anlæg
Bygherre:
Jacob Moltke-Huitfeldt Rosenkrants
Sted:
Glorup Gods, Fyn
År:
2014 og 2017
Areal:
20.000 m2
Date: