Glorup Gods

Parken ved Glorup Gods blev anlagt omkring 1774 efter en plantegning af N.H. Jardin med inspiration i barokken, og har siden den blev anlagt gennemgået flere tilpasninger til tidens arkitektoniske idealer, men barok-haven, spejlbassinet og lindealléerne findes stadig.

I samarbejde med Absolut Landskab er der udarbejdet en helhedsplan for renoveringen af parken ved Glorup Gods. Helhedsplanen er en samlet strategi for at bevare og nytænke parklandskabet. Derudover er også det historiske spejlbassin renoveret og fornyet.

Med stor respekt for stedets eksisterende kvaliteter og mange historiske lag fokuserer helhedsplanen på at forene parken med sin samtid. I tilgangen til parken har der været fokus på at finde en god balance mellem at respektere parkens historie og at opfylde kravene til nutidens anvendelse og ønsker til fremtiden.

Opgave:
Renovering af historisk anlæg
Bygherre:
Jacob Moltke-Huitfeldt Rosenkrants
Sted:
Glorup Gods, Fyn
År:
2014 og 2017
Areal:
20.000 m2
Date: