Ekostråket

I forbindelse med udbygning af det nye boligområde ved Gottorps Allé skabes en bynær park, som samtidig bliver en del af Ekostråket i Malmø.

Den fremtidige park rummer både bynære, ”urbane” og områder med naturkarakter. Desuden skal der i området integreret to regnvandssøer, som opsamler og håndterer al regnvandet fra de tilstødende nye boligbebyggelser.

Konceptet for projektet er at lade Ekostråkets egen diagonale retning gennem området blive det bærende rumlige element, som en åben eng med vådområder, omkranset af ”skov”. Skoven skærmer boligerne mod vind og indkig fra engen, men bliver også et rekreativt element i sig selv, med stier, steder at lege og opholde sig.

Funktioner og program ligger både i skovbrynet, inde i selve skoven og som point de vue’er på engen, med kontakt til stierne. Programmet spænder fra det urbane til det naturprægede, fra fugletårn til legeplads.

Parken har stærke forbindelser til sine omgivelser, da de kommende boligområders stier fortsættes ind i parken, samtidig med at en bredere hovedsti kobler sig til den resterende bys hovedstier.

Regnvandsbassinerne er designet således, at de blandt andet bidrager til at øge de rekreative værdier i parken. Vådområderne har en variation i udtryk, som udvikler sig fra de bløde, grønne og naturlignende kanter, til de mere skarpt definerede kanter med trædæk, som også er adgangsgivende til søerne.

Opgave:
Design af park med LAR
Bygherre:
Malmø Stad
Sted:
Malmø
År:
2019 -
Areal:
27 ha
Date: