Carlsbakken

Boligkomplekset Carlsbakken i Hillerød har fået nyt gårdrum og tagteresse.

De udendørs fællesarealer rummer områder til både socialt samvær og privat ophold for Carlsbakkens beboere.

De mange pergolaer og højbede er med til at dele tagterrassen op og skabe små nicher. Blandingen af fast og løst inventar, i form af bordbænkesæt og trædæk gør tagterrassen til fleksibelt rum, der både kan bruges til stille hverdagsstunder og til større, mere festlige sammenhænge. Beplantningen er en sammensætning af urter, stauder og små buske, hvilket skaber et vildt og uformelt udtryk på tagterrassen.

I midten af gårdrummet er der et græsareal beplantet med enkelte træer, hvor der er plads til afslapning og uformelt ophold. Derudover rummer gården et legeområde med to CASA VEGA legehuse, rutsjebane samt inventar til motorisk leg. Langs græsarealets langside er der to siddeplinter, hvor man kan sidde og tage et uformel snak med naboen henover hækken.

Opgave:
Design af tagterasse og gårdrum
Bygherre:
Balder Danmark A/S
Sted:
Hillerød
År:
2019
Areal:
1.070 m2
Date:
Kategori: