udvikling af
visionen over tid

Den strategiske plan skaber fokus, præcision og helhed, i projekter der strækker sig over en længere periode. Den strategiske planlægning sikrer at større og længerevarende projekter kan prioriteres godt i forhold til tid og økonomi. Med en strategisk plan kan man starte det rigtige sted, sætte den rigtige kurs, og sikre at alle fremtidige etaper supplerer hinanden til en samlet helhed. En strategisk plan er robust nok til at håndtere ændringer undervejs i en lang proces, så der er rum for fleksibilitet. Strategisk planlægning er udvikling af en vision over tid.

Vi arbejder bl.a. med strategier for anlæg og design i det offentlige rum, med strategier for renovering og fornyelse af historiske anlæg, og med planlægning af infrastruktur og mobilitet. Strategisk planlægning afklarer hvad visionen er, og hvordan den kan indfries med de muligheder der er til rådighed, og kan rumme alt fra det rekreative landskab i en kommune eller en region, til den enkelte skoles udearealer.

Vi tænker i helheder, når vi arbejder med strategisk planlægning. Vi kigger ud over kommunens og matriklens grænser for at sikre sammenhænge. Vi kigger tilbage i tiden og ser på de oprindelige kvaliteter, og vi ser frem i tiden i forhold til at fremtidssikre planen og dens fortsatte udvikling.

 

Eksempler på projekter:

DTU strategi for landskab og mobilitet i 2. Kvadrant

Løkken, potentialeplan

Glorup Gods, helhedsplan for renovering og fornyelse

Kvalitetsmanual for Langvad Bakker

Helhedsplan for Vester Skerninge Friskole