Kemitorvet på DTU

Forslaget skriver sig ind i DTU’s DNA som er en stærk og planlagt struktur, med sammenhæng mellem bygning og landskab, det byggede og det groede. Med ”sletten” som inspiration er området præget af en absolut horisontali­tet, som rumligt sættes i scene af støtte­mure og etagestore niveauspring, hvor man hele tiden fornemmer slettens rumlighed, i form af åbne vidder og frit udsyn. Samtidig er der i dag brug for nye typer af fælles uderum, som steder at mødes, arbejde eller blot at være. I projektet omdannes Kemitorvet ”fra p-plads til plads”, fra at være et transit-sted til at være et sted i sig selv, designet til fod­gængernes puls og tempo.

Projektet er lavet i samarbejde med Lenschow & Pihlmann, Troelsgård Ingeniører og Lightscapes.

Opgave:
Nyt byrum på campus
Bygherre:
DTU
Sted:
Lyngby
År:
2020
Areal:
10.000 m2
Samarbejde:
Lenschow & Pihlmann, Lightscapes
Date: