AB Haabet

Gårdrummet ved Haabet ligger ovenpå en parkeringskælder, anlagt i 1960, som gennem tiden har været med til at definere gårdrummets rumlige disponering, materialer og udseende.

I den nye disponering af gården placeres ophold, leg og begrønning op mod østfacaden mod Amagerbrogade, mens cykelparkering og frit færdselsareal placeres langs Ved Linden. Denne opdeling af gården maksimerer pladsen til ophold, leg og aktivitet i gårdens mest solrige del, og ved at placere ophold ved facaden hvor der findes butikker i stuetagen, mindskes samtidig gener ved ophold op ad private vinduer.

Opholdsomårdet inddeles i zoner. En rolig og intim zone, som primært placeres ‘med ryggen mod muren’ og mere fælles zone som ligger op til aktiviteter for flere beboere sammen. Gårdens ‘poler’ nord og syd er gårdens sociale hjørner, hvor der er plads til at mange samles. Foran beboerlokalet gøres plads til at bordbænkesæt kan stilles op og der gøres plads til et stort festtelt til gårdfester. I den nordlige og mest solrige ende, placeres legearealene sammen med opholdsdæk i træ.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i byggeprogrammet samt tre forudgående møder med gårdudvalget, hvor forskellige koncepter for renovering af gården er blevet vendt og viderebearbejdet til nærværende forslag.

Opgave:
Gårdrumsfornyelse
Bygherre:
AB Haabet
Sted:
København
År:
2020
Areal:
1800 m2
Date:
Kategori: