Løkken potentialeplan

Visit Nordjylland og Hjørring Kommune har en ambition om, at få udviklet de stedbundne turismepotentialer i kystbyen Løkken. Der er i samarbejde med konsulentfirmaet ZARK analyseret Løkkens potentialer, for et samlet strategisk kvalitetsløft af Løkken. Processen blev tilrettelagt omkring en række workshops og byvandringer, hvor en række centrale aktører sammen med alle byens interesserede beboere deltog i debatten omkring Løkkens potentialer og fremtid.

Forslaget dækker over to centrale punkter – byens centrale torv med passagen ud mod havet og den åbne parkeringsplads ved landevejen. Begge steder er løst med udgangspunkt i en læsning af landskabet og hvordan man kan ‘hele’ stederne og skabe mere optimale rammer for byliv.

Opgave:
Prækvalificeret bud
Bygherre:
Visit Nordjylland, Hjørring Komm.
Sted:
Løkken, Hjørrning
År:
2014
Date:
Kategori: