Taganskaya Metro Square

Taganskaya Square er starten af Taganskaya Boulevarden, hvor trafikken fra Ring 2 møder det indre Moskva. Pladsen er en del af Moskva projektet ”My Street”, der har til formål at skabe bedre vilkår for byens borgere gennem gode byrum.

En serie ’pocket parks’ knytter sig til gaderummet i Taganskaya. De designes så de hver især får deres eget nye program og særlige kvalitet, i forhold til de bygninger og funktioner de ligger op ad. Med projektets indgreb har caféer og butikker kunne båne sig op ud med pladsen og skabe nyt liv på gaden.

Projektet er udviklet i samarbejde med Strelka KB.

Opgave:
Inkluderende byrum
Bygherre:
Strelka KB og Moskvas Borgmesterkontor
Sted:
Moskva, Rusland
År:
2017
Areal:
5000 m2
Date: