Nuuk skole

VEGA har tegnet udearealerne til den nye skole Atuarfik Narsarsuaq, ’skolen på sletten’, der er placeret midt i Nuuk og på kanten af ’Store Slette’. Det arkitektoniske greb er inspireret af den storslåede, smukke og barske natur, kombineret med indre rumligheder der favner barnets behov for et trygt og funktionelt nærmiljø.

Et gennemgående element i Nuuks bystruktur er de åbne grøfter, der samler og leder smeltevandet, og som mange steder danner en uformel men tydelig fysisk grænse mellem vejens rum og omgivelser­ne. En eksisterende hoved-grøft, svarende til Byens Kulturakses linje, løber direkte gennem byggefeltet og i forslaget til skolens udearealer bliver denne indre grøft et cen­tralt element, som en del af legepladsen, både når der er vand i den og når den er tør. Vandet i grøften kan både bruges til leg, og som element i læring.

Forslaget rummer både uderum, som i tæt sammenhæng med skolebygningen giver plads til byliv og varierede aktivite­ter, og mere uprogrammeret terræn, hvor landskabet og sletten trækkes helt tæt på bygningen som en organisk del af den omgivende by.

Projektet er lavet i samarbejde med ISTAK, KHR Arkitekter og Verkis.

Opgave:
Landskab ved skole
Bygherre:
Nuuk kommune
Sted:
Nuuk
År:
2019
Areal:
Date: