Hvidovre Strandpark

Hvidovre strand er en lille lokal perle og et populært udflugtsmål for familier. Med strandpark-projektet er stranden nu blevet udvidet, så sandarealet strækker sig langs næsten hele kyststrækningen mellem Hvidovre Havn og Mørtelrenden, og nu kan tage imod endnu flere badegæster.

Den nye kant er udformet i samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen som et poetisk og funktionelt element, der fortolker naturens egenskaber i nye former og fungerer som en terrænstøttemur mellem eng og strand. Kanten er også et pragmatisk og praktisk element, der hjælper med at sikre baglandet mod udvaskning. Projektet er designet med udgangspunkt i de formodede fremtidige vandstandsstigninger, så kantelementet ved daglige vandstandsudsving ikke berøres, men ved ekstremhændelser kan tåle at stå under vand.

Opgave:
Kystsikring og strandpark
Bygherre:
Hvidovre Kommune
Sted:
Hvidovre Strand
År:
2017
Areal:
1.900 m2
Date: