Nørrebro hus

Gårdrumsfornyelsen i andelsboligforeningen AB Nørrebrohus i København er er et ambitiøst projekt, hvor opgaven i høj grad har været at indpasse mange forskelligartede aktiviteter og ønsker for de to fælles gårdrum inden for et lille budget. Projektet er blevet til gennem en aktiv brugerproces, hvor både AB Nørrebrohus’ bestyrelse og et nedsat gårdrumsudvalg har været med til at forme projektet.

Gårdrummene fremstår grønne med forskelligartede beplantninger, som bærbuske, læ- og rumskabende buske og grønne tage på cykeloverdækningerne. De hævede græsplæner opdeler gården og skaber større opholdssteder og mindre nicher, der sikrer, at gården kan bruges af mange på en gang.

Opgave:
Gårdrumsfornyelse
Bygherre:
A/B Nørrebrohus
Sted:
Nørrebro, København
År:
2017
Areal:
1750 m2
Date: