Dansk Supermarked

I Dansk Supermarkeds domicil i Århus etableres et grønt og enkelt gårdrum, der giver medarbejderne et samlingssted og åndehul i pauserne og en inspirerende udsigt fra kontorerne. Et bakket landskab med hjemmehørende enggræsser og flerstammede birketræer fylder gårdrummet og inviterer de ansatte udenfor.

I Dansk Supermarkeds domicil i Århus etableres et grønt og enkelt gårdrum, der giver medarbejderne et samlingssted og åndehul i pauserne og en inspirerende udsigt fra kontorerne. Et bakket landskab med hjemmehørende enggræsser og flerstammede birketræer fylder gårdrummet og inviterer de ansatte udenfor.

Der er etableret oplagte mødesteder møbleret med borde og bænke i stål med træsæder, som giver et råt og sammenhængende udtryk, der spiller godt op mod bygningens glasfacader og inventaret indendørs. En svævende bro med gitterriste forbinder terrasserne i begge ender af gårdrummet. Broen baner vej mellem bakkerne og gør landskabet fremkommeligt for enhver. Gangbroen er også en oplagt smutvej i de travle arbejdstimer. Beplantningen i projektet er nem at drifte og med få elementer vil der over tid udvikles et varieret landskab med klippede flader mellem vilde engbiotoper. Driften af englandskabet blivet foretaget ved brug af robotplæneklippere, der styres uden om engbiotoperne ved hjælp af nedgravede wirere.

 

Opgave:
Design af gårdrum
Bygherre:
Dansk Supermarked
Sted:
Aarhus
År:
2017
Areal:
960 m2
Date:
Kategori: