DNV Gødstrup

Psykiatrien i Region Midt, blev i forbindelse med anlægget af det nye supersygehus i Herning, samlet til én enhed. Arbejdet med det nye psykiatrihospital blev indledt med en konkurrence, som teamet med VEGA, AART, Nerd og daværende Midtconsult vandt i 2014. Konceptet blev at nedskalere hospitalets store skala til mindre lokale klynger. Dette greb gav mulighed for at hver enhed fik to gårdrum hver, og derved en meget stor fleksibilitet i gårdrummenes brug, i forhold til at tage individuelle hensyn til både aktive, indadvendte og sårbare patienter.

De 13 forskellige gårdrum er indrettet efter to overordnede principper; de aktive gårdrum og de sansestimulerende. I de aktive gårdrum, der ligger i de mest skyggefulde områder, er indretningen og beplantning robust og egnet til fysiske aktiviteter. I de sansestimulerende gårdrum, der ligger i de mest lysåbne gårdrum, er indretningen designet til rolige og mere stillesiddende aktiviteter, hvor beplantningen har fokus på stærke dufte og kraftige farver, og der er møbler der giver mulighed for vuggende og beroligende bevægelser.

Psykiatri kræver et enormt fokus på sikkerhed, og alle gårdrum er specialprojekteret og specialanlagt, sådan at der kan være en øget tryghed for både patienter og ansatte.

En fondsbevilling har gjort at det for psykiatridelen, har været muligt i efteråret 2021 at færdiggøre det ydre landskab, med skærmende beplantning og aktivitets- og opholdsområder egnet til patienter og pårørende. Psykiatriens landskab vil derfor i de næste 15 år vokse til, og give bygningerne den oprindeligt planlagte grønne ramme, de blev tænkt ind i.

Opgave:
Åben offentlig konkurrence
Bygherre:
Region Midtjylland
Sted:
Gødstrup, Herning
År:
2021
Areal:
13.000 m2
Date: