AB Krudttønden

Gårdrummet ved AB Krudttønden er sammensat af en lille serie af små klassiske Christianshavner gårdrum, hvor et patchwork af smukke kalkpudsede vægge og gamle gule teglmure, skaber en smuk ramme omkring den lille gård. VEGA landskab har sammen med gårdgruppen, udviklet et farveafstemt tegltæppe, der både skaber en ny smuk bund at se ned på, og samtidig løser en række af de funktioner, som de små baggårde skal klare.

Ideen er at lægge et samlende tæppe midt i gården, der binder hele gården sammen og skaber en fælles åben zone i midten. Tæppet hjælper alle til at få placeret cykler og affald de rigtige steder ude langs med rummets kanter. Projektet har bevaret den eksisterende beplantning, og bygget videre med mindre staudebede, som understøtter den frodige og grønne stemning, og skaber den sanselige ramme for gårdens aktiviteter.

Opgave:
Gårdrumsfornyelse
Bygherre:
Andelsforeningen AB Krudttønden
Sted:
København
År:
2018
Areal:
330 m2
Date:
Kategori: