Bøgelunden

Designet af udearealerne tager udgangspunkt i analyser af flow og ønske om opdeling i zoner, så der er plads til alle institutionens børn, – om man er til stilleleg i sandkasser eller mere aktiv leg med gynger og boldspil.

Formsproget i landskabsprojektet tager udgangspunkt i den store rampe, som har bløde former – både konkave og konvekse. ”Græsøerne” og sandkasserne passer ind i rampens lommer og geometri, og er tilpasset til adgangsvejene i gården. De samme former gengives i de øvrige sandkasser og græsarealer, og igen i trædækkene på rampen i en anden version. Dette giver en sammenhæng og genkendelighed i udearealerne, og især i opholdsarealerne.

Projektet er tænkt så grøn som muligt, og selv i de hårde flader, er der indarbejdet pauser, hvor der er plads til grønne lommer. Der er plantet flere nye træer og buske i en bred pallette af arter, som skaber diversitet og mulighed for børn at gå i opdagelse i, da der både er frugttræer og frugtbuske.

Institutionens udearealer tilbyder forskelligartet leg, bevægelse, læring, og ophold, og skaber derfor en fin ramme for at stimulere børns fysik og sanser, samtidigt med, at designet hænger sammen med bygningens formsprog og materialitet.

Opgave:
Udearealer til ny børneinstitution
Bygherre:
Allerød Kommune
Sted:
Blovstrød
År:
2021
Areal:
1500 m2
Date:
Kategori: