Gellerup Skole

Gellerup Ny Skole (GNS) er én ny skole i Gellerup, der opføres på to byggefelter, med hhv. 4-sporet indskoling og SFO, og 3 sporet mellem- og udskoling samt fritidsaktiviteter. Den nye skole er en del af Aarhus Kommu­nes genopbygningsplan for Gellerup, som har til formål at tiltrække nye beboere og give nyt liv til bydelen. Projektet skaber i og med sin disponering en overordnet tryg skole, med en meget klar opdeling imellem byzone og park zone, imellem trafik og fredelig forgængerzone. Interaktion mellem skolelegeplads og parken skaber liv i en større del af døgnet. 

Projektet arbejder med en vandhåndte­ringsstrategi, der afspejler parkens synlige vandopsamling, men håndterer overfla­devand på egen grund. Vandet bruges undervejs i projektet til skabe sanselige og underholdende legeværdier, gennem små lokale grøfter på legepladsen, der leder van­det synligt igennem legeområdet til små lokale regnvandsøer. 

Projektet er certificeret med DGNB Guld, som er indarbejdet i projektet således at det både teknisk løfter projektet samt afspejles i de fysisk oplevede rammer, og bliver dermed integreret i pædagogik og undervisning. 

Projektet er udarbejdet i samarbejde med AART architects, Sweco Danmark, Proces Arkitekter og MT Højgaard. 

Opgave:
Skolekonkurrence i totalentreprise
Bygherre:
Aarhus Kommune
Sted:
Gellerup, Aarhus
År:
2021-
Areal:
28.000 m2
Date:
Kategori: