Fremtidens Forstad

Projektet til Søndermarken i Vejle tager udgangspunkt i en analyse af landskabets potentialer for at genfortælle historien om kvaliteterne i den grønne forstad. Ådalen, som i dag er et overset mellemrum mellem to forstadsområder, gøres centralt i området. Der skal være grønne sociale rum, med god tilgængelighed fra de omkringliggende kvarterer og plads til mange forskellige aktiviteter – fra aktivt friluftsliv til frugtplukning og leg.

Bagside bliver til forside og forstaden får en ny identitet i relation til det bynære landskabsrum, som samtidig kobles med Vejles samlede blå-grønne struktur- Ådalen bliver forstadens nye grønne forbindelse til Vejle centrum.

Projektet er lavet i samarbejde med Bureau B+B, AART architects, Midtconsult og Go’ proces.

Opgave:
Real Dania konkurrence
Bygherre:
Vejle Komm. og Real Dania
Sted:
Vejle
År:
2012
Areal:
110 ha
Date: