Humleforten

Ved Humleforten er det overordnede mål at kunne samle og deles om alle de rekreative udearealer, så alle får et større uderum og et sted at mødes i bydelen. Humlebæk Syds eksisterende kvaliteter er byens forskellighed i udbudet af boligtyper og landskabets særlige karakter, hvor istidens topografi er bevaret og har skabt små beskyttede biotoper, som er spredt i det dyrkede landskab. Forslagets overordnede strategi er at styrke og bygge videre på de beskyttede biotoper og kæde dem sammen i en grønt fællesrum.

Opgave:
Åben offentlig konkurrence
Bygherre:
Humlebæk Kommune
Sted:
Humlebæk Syd
År:
2011
Areal:
400 ha
Date: