Hornslet Skole

I forbindelse med udbygningen af Hornslet Skole, opføres en helt ny afdeling for skolens ældste elever (udskolingen) og byens ungdomsklub. Den nye bygning bygges sammen med byens eksisterende sportshal, og skal fremover udgøre et fælles knudepunkt for Hornslet by. På udearealerne er fokus at skabe en tæt ude/inde relation hvor programmet inde I bygningen forlænges ud I landskabet. Her skabes både steder til udelæring hvor science lokalerne får tilført et udelaboratorium, en scene I forlængelse af musiklokale og multisal, samt nye samlingspladser I tilknytning til bygningens indgange hvor skolens elever og byens beboere kan mødes og opholde sig.

Mod nord skabes en ny fælles ankomst til skole og hal, med plads til både ophold og aktiviteter. Ved ankomsten I syd bygges videre på områdets eksisterende landskabstræk hvor udearealerne indrammes af grønne voluminer og rumligt defineres af plateauer I terrænet. Her skabes et aktivt og frodigt landskab, med plads til nye biotoper og bålplads, samt områder hvor aktiviteter og ‘hænge ud’ steder knyttes sammen I et samlet ungemiljø.

Projektet er lavet i samarbejde med Kjaer & Richter A/S, Ekolab ApS og Allerman Rådgivning ApS.

Opgave:
Udearealer til ny skole
Bygherre:
Syddjurs kommune
Sted:
Hornslet
År:
2022-
Date:
Kategori: