Drøn på Skolegården – Skørping Skole

Det nye skolegårdsmiljø skal styrke glæden ved bevægelse, ved at flette skoven ind i skolegården, som en aktiv del af skolens liv. Legearealet er målrettet eleverne på mellemtrin og overbygning – både dem der allerede er aktive og dem, der er svære at motivere.

Skovkanten er bearbejdet, for at forlænge zonen, ved at fjerne udvalgte træer og plante nye. ‘Skov-loopet’, er den gennemgående rute i udearealerne. Ruten bringer eleverne fra den centrale skolegård helt ud i skoven og tilbage igen. Forskellige typer af legestationer skaber rum til alle elevgrupper – f.eks. boldbaner, gynger, skaterbaner og caféborde.

Det store mellemtrins skolegård på Skørping Skole, er i en fase 2 blevet renoveret og er nu en samlet del af den helhedsplan, der blev udviklet i forbindelse med konkurrencen ’Drøn på Skolegården’.

Skoven trækkes ind som en stor grøn ø centralt i skolegården, hvor der på sigt vil opstå en regnvandsbiotop og hurtigt voksende pileplanter, vil skabe en rumlig opdeling af den store gård. Bogstav- og tallege er trykt på den nye asfalt, der også bliver den robuste bund for leg på hjul.

I fase 2, hvor budgettet har været uden eksternt tilskud, har der været brug for at tænke i rationelle og budgetvenlige løsninger. OKNygaard har hjulpet med at få det hele realiseret.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med: Skælskør anlægsgartner, Hede Danmark, KKK Kvalitetsbyg samt Skørping Skole.

Billeder af Leif Tuxen og Simon Jeppesen

Konkurrencen blev udskrevet som ‘Drøn på skolegården’ af Realdania i samerbejde med Lokale og anlægsfonden (LOA) og Kræftens bekæmpelse. Projektet er løbende evalueret af syddansk universitet, hvor børnene bl.a. er registreret med GPS mm. Projektet er derfor dokumentet at leve op til alle ambitionerne i konkurrencen.
Opgave:
Projektkonkurrence
Bygherre:
Skørping Skole
Sted:
Skørping
År:
2013-2022
Areal:
22.300 m2
Date: