Karrebæksminde potentialeplan

Projektet ”Inspiration til Karrebæksmindes oplevelsesrum” tager udgangspunkt i et strategi-dokument udviklet af den lokale vækstgruppe, hvoraf VEGA landskab gennem en inddragelsesproces og byvandring har udpeget en række fokusområder. Disse er i forhold til gruppens prioriteringer bearbejdet i forskellig detaljeringsgrad. Inden for fokusområderne er der udviklet skitseprojekter, der viser de forskellige muligheder og potentialer, der findes i områderne.

Projektet er lavet i samarbejde med Nanna Balsby og ABSOLUT LANDSKAB.

Opgave:
Prækvalificeret bud
Bygherre:
Vækstgruppen Karrebæksminde
Sted:
Kærrebækminde, Næstved Kommune
År:
2014
Date: