Gødvad enge

Gødvad Enge er et nyt visionært boligområde i Silkeborg Kommune, hvor landskabsplanlægningen, byplanlægningen og fremtidens udfordringer med regnvand går hånd i hånd og tilsammen skaber en bæredygtig bydel i Silkeborg. Projektet omhandler det at udforme regnvandsbassiner, der skal opsamle hele bydelens regnvand. Det nye klimavenlige landskab udnyttes også til at skabe rekreative kvaliteter til de nye boligområder der opstår omkring stedet.

Projektet er lavet i samarbejde med NIRAS og Silkeborg Kommune.

Opgave:
Prækvalificeret landskabsopgave
Bygherre:
Silkeborg forsyning og Silkeborg kommune
Sted:
Gødvad, Silkeborg
År:
2014
Areal:
300.000 m2
Date: