Kastaniehaven

Den nye daginstitution skal opføres i den fine overgang mellem Ringsted by og det åbne land. Børnehuset er placeret i smuk­ke, naturlige omgivelser, der er karakteris­eret af store, bevaringsværdige træer, et lavt liggende vådområde samt et histor­isk stendige, der løber langs det gamle matrikelskel. I projektet trækkes disse karakterer og stemninger i det om­kringliggende landskab med ind på legep­ladsen. På den måde bliver lege­pladsen et minilandskab, der fortæller om det lokale landskab i Ringsted, tilpasset barnets egen skala. Legelandskabet vil skabe en særlig stemning og et eventyrligt univers i uderummene. Den nye daginstitution placeres, så den om­favner diget og dermed indpasser sig i de eksisterende landskabsrum.

Projektet er lavet i samarbejde med COWI og Jesper Kusk Arkitekter.

Opgave:
Prækvalificeret konkurrence
Bygherre:
Ringsted Kommune
Sted:
Ringsted
År:
2021
Areal:
1.200 m2
Date:
Kategori: