Helheden

Lokalplan for Helheden, et nyt bolig- og erhvervsudviklingsområde ved placeret ved Åby Ringvej imellem Åbyhøj og Gellerup.

VEGA landskab har bidraget med landskabsfaglig rådgivning ind i et tværfagligt bredt udviklingsteam, der på vegne af og sammen med bygherre, A. Enggaard, har udviklet lokalplanen for hele området.

Lokalplanen er ambitiøs og omfattende, og indebærer at hele området ændrer udtryk, og bliver til en ny forgrund for Gellerupparken og en ny og tæt by-kant ud imod Ringvejen.

Bydelen er planlagt som en høj, tæt og kompakt by, hvor gaderum og pladser bliver de offentlige fællesrum, både for bydelens beboere og for lokalområdet. Planen er udviklet omkring en central gade, der løber som en nord-syd gående rygrad, hvor der ligger fire forskelligt programmerede pladser i et samlet offentligt forløb. Gaderne og pladser er planlagt som klassiske grønne rum, med allé-træer langs fortove og lette løvtage hen over pladserne.

For hele bydelen, der spænder over et terrænspring på 16 meter, er der indarbejdet en omfattende skybrudsplan, hvor vandet ledes til og tilbageholdes i bydelens pladser. Regnvandet er indarbejdet, sådan at det bliver synligt årligt ved større regnskyl, og bliver en nærværende del af områdets fortælling.

VEGA har stået for indarbejdelse af regnvand i gader og pladser, design af byrum og pladser, den grønne strategi for hele området, parkeringsstrategi, stisystemer, terræn-bearbejdning, tilgængelighed, kortmateriale til lokalplan, tekstbeskrivelser til lokalplan, og indarbejdelse af kantzoner med plads afsat til fremtidig letbane løsning.

Projektet er lavet i samarbejde med Adept, CFBO og NIRAS.

Opgave:
Bidrag til lokalplan
Bygherre:
A. Enggaard
Sted:
Gellerup, Aarhus
År:
2018
Areal:
50.000 m2
Date: