Kulbroen

Kulbroen er Sydhavnen og Aarhus’ nye attraktive og identitetsbærende byrumsstruktur der består af forbindelser, pladser og koblinger. Byrummene forbinder og samler – både by og Sydhavn, start-up’s og store erhverv, socialt udsatte, iværksættere og forretningsfolk. Ved hvert kryds med infrastrukturelle forbindelser, etableres en kobling mellem flade og bro, som er en destination og et byrum i sig selv – med Kulkransporet som rygrad og hovedrolleindehaver. Koblingernes byrum har hver deres rolle i fremtidens Sydhavn. De er baseret på det liv og den kultur som allerede findes i Sydhavnen i dag – og understøtter det liv, der skal videreudvikles i fremtiden. På den vis, forankres byrummene i bydelen og bliver vedkommende. Her er respekt for fortiden, omsorg for det selvgroede og uplanlagte og netop derfor plads til at tænke nyt, innovativt og i nye sammenhænge.

 

Projektet er både et nytænkende samlende byrum og en vision for en bydel. På den mådesikres det byliv som er åbningstrækket i konceptet ’byliv før byrum før bygninger’, og Kulbroen vil være vedkommende og levende fra dag 1.

Opgave:
Nyt byrum
Bygherre:
Aarhus Kommune
Sted:
Aarhus
År:
2017 -
Areal:
8.000 m2
Date: