Aktivitetsplan Farsø

Med udviklingen af en helhedsplan for området mellem Dronning Ingrid Hallerne og Idunsvej i Farsø, bliver byens sociale og fysiske sammenhængskraft styrket.

Aktivitetsbånd Farsø knytter sig til visionsplanen ”Den Røde Tråd” fra 2012, der formulerede en strategi for at forbinde sociale, fysiske og kulturelle funktioner i et samlet forløb – den røde tråd. På tværs af aldersgrupper, idræts-discipliner, fysisk formåen og grader af indre legebørn, skal flere af Farsøs borgere opleve at have mulighed for at være aktive i og på tværs af området. De fysiske rammer skal invitere de selvorganiserede og de uorganiserede idrætsudøvere til.

Stadion-området skal styrkes som destination, og funktionen som forbindelse på tværs af byen skal tydeliggøres. Helhedsplanen tager udgangspunkt i en analyse af eksisterende aktiviteter i området og foreslåede fremtidige aktiviteter og samler det hele i et samlet tæt nord-syd-gående forløb, hvor der vil opstå en god synergi-effekt. Planen løser samtidig nogle af de selvgroede trafikmæssige udfordringer, som har skabt utryg færdsel i området.

Opgave:
Helhedsplan
Bygherre:
Vesthimmerlands Kommune
Sted:
Farsø
År:
2018
Areal:
60.000 m2
Date: