Østre Kapel

Østre kapel er beliggende i den sydlige del af Vestre Kirkegård og er hjemsted for Sydhavns teater, samt udpeget af områdefornyelsen som et af bydelen Sydhavnens nye lokale mødesteder.

I forbindelse med ombygningen af det gamle kapel, har VEGA landskab stået for idéoplægget til et landskabsprojekt i de historiske rammer. Ideoplægget til ombygningsprojektet er udført af arkitekterne Leth & Gori, her udlægges kapellets østlige del som nyt caféområde, og området omkring den østlige gavl indrettes derfor så caféens liv kan trækkes udendørs og der på denne måde skabes en lille forplads med plads til ophold i det grønne.

I projektet er der arbejdet med hvordan ankomstarealer og forplads indføjes i kirkegårdens struktur og linjer – derudover har fokus været på at imødekomme området mange aktøreres forskelligeartede behov på en relativt lille plads. Der forelåes en ny belægning af chausse, samt en ny formmæssig udstrækning af kapelpladsen som bedre indskriver sig i kirkegårdens plan og danner en rumlig ramme. Derudover arbejdes med koteringen af den nye plads, med fokus på tilgængelighed til kapellet samt håndtering af områdets regnvand. Omkring forpladsen til cafeén, tilføres en grøn buffer mod den eksisterende terapihave, samt en ny opholdskant i træ der formidler overgangen imellem plads og kirkegård.

Opgave:
Idéoplæg
Bygherre:
Københavns Kommune
Sted:
Vesterbro, København
År:
2021
Areal:
4.400 m2
Date: