650.000 kr i støtte til skulpturelle kantelementer i beton