Del af bedømmelsesudvalget for Ballerup Kommunes bygningspris

Anne Galmar er af Arkitektforeningen udpeget til at være fagdommer for Ballerup Kommunes bygningspris, med særligt fokus på landskabsarkitketuren i de kommende 8 år. Vi har stor respekt for kommunernes vilje til at sikre opmærksomheden på den gode arkitektur og glæder os selvsagt over at landskabet vægtes tilsvarende.