Efter i en årrække at have fungeret som afgangscensor ved henholdsvis Arkitektskolen i aarhus og AHO i Oslo er både Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar nu beskikkede som cens