Afgangscensor

Efter i en årrække at have fungeret som afgangscensor ved henholdsvis Arkitektskolen i aarhus og AHO i Oslo er både Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar nu beskikkede som censorer i det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi er glade for nu at stå officielt på listen og dermed fortsat kunne bidrage til arbejdet med at uddanne nye fagfæller.