Globus 1

Lokalplanen for Globus1 området, skal give plads til et nyt sundhedshus, en ny daginstitution og en mulig udvidelse med en ekstra håndboldhal, samt dansestudio. Alle udvidelserne skal fysisk hænge sammen med eksisterende idrætscenter. Området har et markant terrænfald og er tæt bundet sammen med Ringvejens profil, og en tæt relation mod ’Helheden’, den nye bydel mod nord.

Lokalplanen indarbejder terrænspring, overfladevand, parkeringsnormer, bygningsvolumener og beplantning.

Lokalplanen for Globus1, er planlagt i fællesskab imellem fire magistrater i Aarhus Kommune; Sport og Fritid, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Børn og Unge. Lokalplanen er udført i samarbejde med CFBO.

Opgave:
Bidrag til lokalplan
Bygherre:
A. Enggaard
Sted:
Gellerup, Aarhus
År:
2018
Areal:
50.000 m2
Date:
Kategori: