Nyt Børne-hus i Skibby

Børnehuset opføres på grænsen mellem by og landskab, i relation til fredskoven lige ved siden af og med forbindelse til Fjordlandsskolen. Landskabsprojektet med udfordrende legebakker og lavninger til regnvand, tager udgangspunkt i – og bliver en forstærket fortælling om det omkringliggende istidslandskab. I projektet arbejdes der med forskelligartede zoner, der tilgodeser børnenes forskellige kunnen og tilbyder rum med passende udfordringer, der gennem leg kan støtte børnenes udvikling.

 

Opgave:
Udearelaer til ny børneinstitution
Bygherre:
Frederikssund Kommune
Sted:
Skibby
År:
2021
Areal:
12.500 m2
Date:
Kategori: