Erik Ejegod

Foreningen A/B Erik Ejegod, som ligger i en boligkarré på Vesterbro i København, rummer ud over boliger et fælles gårdrum med en integreret børneinstitution og en mindre vuggestue, som råder over en legeplads placeret midt i gården. Legepladsen kan bruges af de øvrige beboere udenfor institutionens åbningstider.

Der er gennem nytænkning af gårdrummet skabt et grønnere udtryk i fællesgården samt opholdsmuligheder i en 5 meter bred stribe rundt om legepladsen. Den samlede stribe langs legepladsen er inddelt i tre forskellige slags ‘tæpper’ med hver sit materiale og udtryk; det grønne, med græsplæner og plantebede, det ‘foldede’ med store trædæk til ophold og det belagte med teglstensbelagte opholdspladser som skaber zoner til eksempelvis løst inventar og grill.

Opgave:
Nytænkning af gårdrum
Bygherre:
A/B Erik Ejegod
Sted:
Vesterbro, København
År:
2021
Areal:
1500 m2
Date:
Kategori: