Gødvad Torv

Gødvad Torv er en del af byudviklings projektet omkring den Nye Dybkærskole. Torvet blev indviet i juni 2024.

Gødvad Torv ligger som et nordligt bydelstorv i Silkeborg. Området Gødvad udvikles som et nyt naturnært byområde, i tæt forbindelse til motorvej.

Gødvad området har siden de første huse i 70’erne, lidt under en meget åben løs planlægning, hvor der har manglet et tydeligt centrum. Ved at skolen nu flyttes og hallen udvides, dannes et nyt afskærmet byrum, med et stort potentiale som nyt centrum for hele nærområdet.

Bydelstorvet samler områdets mange aktiviteter i et fælles knudepunkt, hvor den nye plads bliver det inkluderende og inviterende samlingspunkt for alle områdets borgere. Torvet favner derfor meget bredt i alder og funktioner. Torvets mange naboer; Hal, Foreningsliv, Madhus, Skole, Pub, Genbrug og Dybkær Kirke, har alle både ønsker og behov. Igennem en inddragelsesproces, hvor ønsker og drømme blev diskuteret, blev torvets funktioner samlet i et fælles funktions-program.

Torvets mange aktiviteter er samlet under et grønt løvtag, som bliver den fremtidige grønne identitet for Gødvads nye byrum. Torvet er overordnet tilrettelagt for fysiske aktiviteter i alle niveauer, med og uden hjul. Torvet er derfor også programmeret med mere stillesiddende zoner, hvor der er klatre-aktiviteter til de allermindste og mere spilprægede rolige aktiviteter til det mere modne publikum. Kirkens del af pladsen, afskærmes med store staudebede, der giver en visuel ro, fra torvets aktiviteter.

Torvet kobles med de nærliggende grønne områder, med nye stier, hvor en del af den gamle belægning fjernes og erstattes med enggræsser og træer.

Projektet laves i samarbejde med Sweco og Silkeborg Kommune
Opgave:
Nyt bytorv
Bygherre:
Silkeborg Kommune
Sted:
Gødvad, Silkeborg
År:
2020-2024
Areal:
5000 m2
Date: