Gladsaxe Vask

Gladsaxe Kommune har i forbindelse med etablering af en ny vaskehal, et ønske om at styrke biodiversiteten i restarealerne omkring vaskehallen. VEGA landskab har derfor i samarbejde med Ipart(producent) og kommunen, udviklet arealerne omkring vaskehallen fra at være monokultur med få arter, til at være artsrigt og blomstrende henover flere årstider. Metoden har været at reducere mængden af belægning, sådan at der bliver mere overflade at plante i. Dermed kan man arbejde med beplantningen tættere op ad bygning og veje, sådan at det udover at styrke biodiversiteten også bliver en grønnere oplevelse at benytte vaskehallen.

Beplantningen bruger farverne i Uno-X’s logo. Den gule farve udforskes i forskellige plantesammensætninger, sådan at beplantning og logo matcher hinanden henover året. Desuden tiltrækkes mange insekter af den gule farve, så farvevalget understøtter ikke bare branding, men stimulerer også insektlivet.

 

Opgave:
Beplantningsforslag
Bygherre:
Gladsaxe Kommune
Sted:
Søborg
År:
2022-
Areal:
2200
Date: