Lemvig sø

Lemvig Sø ligger som et stor istidssø midt i Lemvig. Med projektet er søen blevet gjort mere tilgængelig, ved at søens kant er blevet åbnet op og samlet til en helhed. En ny programmering skaber mulighed for en bredere brug fra byens borgere og turister. Projektets centrale del, er en ny opholdstrappe med fuldt tilgængelig adgang til vandspejlet. Der er indarbejdet klatrenet, så man ved normal vandstand, kan hænge svævende over vandoverfladen.

Projektet er en del af det samlede projekt ’Lemvig på bagsiden’, der er bl.a. finansieret igennem byfornyelsesmidler.

Opgave:
opholdstrappe
Bygherre:
Lemvig Kommune
Sted:
Lemvig
År:
2022
Areal:
4500 m2
Date:
Kategori: