Husum Mølle Kro

Gennem nytænkning af gårdhaven er der skabt mere beplantningsvariation, flere opholdskroge og plads til grillaftener og leg under de store bevarede træer.

Gårdens nye opholdsområder skaber både rammer for både større forsamlinger, mindre grupper og mere spontant ophold. Belagte terrasser med fliser genbrugt fra eksisterende belægning og ny pergola med klatreplanter skaber pladser, som beboerne selv kan indrette med løst inventar. Det nye udekøkken med krydderurtebed inviterer til at samles omkring udendørs spisning. Opholdsområderne indrammes af staudebede, som fletter sammen med de eksisterende træer og buske og samler dem i en mere varieret beplantning, som suppleres af blomstrende klatreplanter og bærbuske. Da gårdhaven ligger afskærmet fra boligerne af en brandvej og yderligere med et terrænspring og omgivende hæk, har der i udformningen af de nye tiltag været fokus på at skabe funktioner, der mere aktivt inviterer beboerne til at bruge haven.

Opgave:
Design af gårdrum
Bygherre:
A/B Husum Møllekro
Sted:
Husum
År:
2022
Areal:
1000 m2
Date:
Kategori: