Egtvedpigens Verden

Vi har i forslaget søgt at åbne bronzealderens verdensbillede op for nutidens menneske. 

Vi tilfører også et nyt lag af rumlige oplevelser og umiddelbare sansninger, for at skabe et nærvær til historien. På tværs af tider og på tværs af verdensopfattelser – alt det der skiller os fra Egtvedpigen – sanser vi stadig verden med Egtvedpigens sanser. 

Vi har som grundlag for opgaven, forsøgt at læse ind i topografien for at fremkalde terrænets potentialer, sådan at bronzealderhistorien kan komme så tydeligt og retvisende frem som muligt, og danne grundlag for det nye ’Museum på vrangen’. 

Udstillingen og landskabet omkring Egtvedpigen, er specielt på den måde, at meget af det der findes på stedet i dag, ikke er originalt og i stedet er replika af fundne genstande eller en rekonstruktion af en tidligere virkelighed. Det har været en ledetråd igennem hele projektet at finde den rette grænse for iscenesættelse og rekonstruktion. 

Den nye portal til området – til fortiden – bliver er tegnet som et langhus. Langhuset indskriver sig i en stor cirkulær plads – ligesom bronzealderens langhuse var indskrevet i cirkulære former. Her er plads til events og større arrangementer, og lamellerne foran de store porte tillader kun et lille kig ind i portalen, som leder besøgende over i Egtvedpigens verden. Ved særlige lejligheder er der mulighed for at åbne huset helt op, så både udstillinger og arrangementer kan flyde frit gennem bygningen og binde fortid og nutid sammen. 

Opgave:
Åben konkurrence om nyt besøgssted
Bygherre:
Vejle Kommune
Sted:
Egtved
År:
2022
Areal:
58.000 m2
Date: