Knudrisrækkerne

Knudrisrækkerne er et nyt almennyttigt boligbyggeri centralt placeret i Aarhus midtby og tæt på skov og vand. Projektet er et kompakt træbyggeri, der tilbyder en stor variation af forskellige lejlighedstyper og størrelser, målrettet og designet til en bred varierende beboergruppe. Bebyggelsen ligger med en facade ud imod Knudrisgade, der tegner bebyggelsens ansigt udadtil, og de resterende tre blokke, ligger som et sammenhængende forløb ind i gården.  

Projektets lokalplan var oprindelig skrevet til erhvervsbyggeri, og ændringen til boliger har skabt behov for at finde mere opholdsareal i området, samtidig med at det almennyttige budget, ikke kunne bære en parkeringskælder. Projektet har derfor et meget kompakt udlæg af alle fællesarealer, og parkering, affaldssortering, skure, fortove, stiforbindelser og cykelparkering, afvikles på forsiden i et meget begrænset areal. Der frigiver to store halvprivate haverum på bebyggelsens gårdside, hvor de kommende beboere over tid kan udvikle urtehaver og fælleshaver.  

Projektet er lavet i samarbejde med Sweco Architects, Konsortiet Q-Construction, Ekon og Frede Andersen VVS.

Billeder fra Sweco.

Opgave:
Totalentreprise
Bygherre:
Boligkontoret Århus
Sted:
Aarhus
År:
2022
Areal:
7385 m2
Date:
Kategori: