Bellahøj 21st Barking Spejderhus

Ved spejderforeningen Bellahøj 21st Barkings nye spejderhus, er hovedelementet i de nye udearealer Cirkelrummet; et trædæk der fungerer som platform og udgangspunkt for læringssituationer. Det cirkulære trædæk har funktion som et alsidigt ’møbel’, der fremmer bevægelse og leg.
Trædækket er udformet med flere programmer delvist som et mindre amfiteater, hvor det er muligt at samles omkring fælles lege- og læringsaktiviteter. En del med temaet ”leg i naturen”, hvor døde træstammer og høj beplantning er med til at skabe en sanselig legeoplevelse for de besøgende. Og en del hvor et plateau hæver sig 2,5 m over jorden. Plateauet omfavner et af de eksisterende hestekastanjetræer og bringer børnene helt tæt på den nederste trækrone.

Ved det nye spejderhus fungerer udearealerne som ankomststed. Mod vest er cykelparkering placeret i tæt sammenhæng med hovedindgangen, og mod nord-øst en handicap-parkeringsplads, med niveaufri adgang til bygningen. Et stisystem af grus sammenkobler omgivelserne med både Cirkelrummet, det nye Spejderhus og den fremtidige indgang til vandtårnet. På den måde bliver Cirkelrummet et uformelt byrum med en høj grad af ’natur-præg’

Opgave:
Lokalt byrum og udearealer til spejderhus
Bygherre:
Bellahøj 21st Barking
Sted:
Brønshøj
År:
2022
Areal:
5500 m2
Date: